FI MU

Doktorské studijní obory

Standardní doba doktorského studia jsou čtyři roky, po ukončení náleží absolventům titul philosophiæ doctor, ve zkratce Ph.D.

Informatika

  • Informatika – obor poskytuje teoreticko-metodologickou výbavu odpovídající nejnovějším trendům evoluce informačních věd a technologií, umožňující jim samostatnou práci v oblastech základního výzkumu.
  • Počítačové systémy a technologie – obor poskytuje metodologickou a praktickou výbavu s odpovídajícími teoretickými základy v informatice a ICT, stejně jako základní návyky v organizační a manažerské práci.
Oblasti výzkumu

Pro rychlou orientaci v možných tématech doktorského studia na FI uvádíme přehled našich výzkumných oblastí s odkazy na zainteresované výzkumné skupiny, ve struktuře podle standardní klasifikace ACM 2012.

Přihláška ke studiu (do 12. 1. 2018)

Informace o přijímacím řízení

Před podáním přihlášky je třeba zvolit školitele, osobně jej kontaktovat a dohodnout se s ním na rámcové náplni studia.


Fotografie zaměstnanců FI

Fotografie zaměstnanců FI

My University
Vyber si svou životní cestu, studuj na muni
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia, e-mail veda@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.