FI MU

Učitelství informatiky pro střední školy

Obor vede k získání učitelské aprobace ve dvou aprobačních předmětech: Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství druhého oboru pro střední školy. Ke studiu jsou přijímáni absolventi bakalářského oboru Informatika a druhý obor nebo absolventi VŠ, kteří získali v předchozích studiích bakalářské vzdělání v obou oborech zvolené učitelské kombinace.

Obor je možné kombinovat pouze s obory Přírodovědecké fakulty (biologie, fyzika, geografie a kartografie, matematika).


Přihláška ke studiu (uzavřeno)

Průvodce přijímacím řízením

Část výuky probíhá ve velkých posluchárnách v budově D

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 7504T077, akreditace do 31. 12. 2020, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

UA105 Didaktika informatiky II

RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Seznamuje s metodickými doporučeními pro výuku informatiky a výpočetní techniky na SŠ a ZŠ. Studenti získají informace o učebních osnovách předmětů zabývajících se informatikou na různých typech středních škol a naučí se vytvářet vlastní učební plány.

UA542 Pedagogická praxe z informatiky II

RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Praxe je příležitostí k praktickému uplatnění nabytých pedagogických znalostí v prostředí budoucího působení studentů.

PA151 Soudobé počítačové sítě

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Základy přenosu dat, dělení sítí dle rozsahu, řízení přístupu k médiu, bezdrátové sítě, lokální sítě, Bluetooth, mobilní sítě, …

PA167 Rozvrhování

doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

Problematika rozvrhování z teoretického i praktického pohledu. Rozvrhovací problémy, které se vyskytují v praxi. Metody pro řešení rozvrhovacích problémů v průmyslu a ve službách. Algoritmy…

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou nastoupit jako středoškolští učitelé předmětů, ve kterých získají učitelskou aprobaci, tedy v informatice a ve druhé zvoleném přírodovědném oboru.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Učitelství informatiky pro střední školy obvykle nastupují dráhu učitele na gymnáziu, střední průmyslové škole nebo střední odborné škole.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Učebnice programovacího jazyka Scratch 2013

Alena Halousková

Archiv závěrečné práce
Výuka programování v jazyce Python pro střední školy 2014

Hana Horáčková

Archiv závěrečné práce

[8] Výzkum a vývoj

TODO Oblast "X"

TODO

TODO Laboratoř (XYZ)

TODO

TODO Více informací

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

[9] Zajímavosti o oboru

TODO

TODO

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.