FI MU

Služby – výzkum, řízení a inovace

Obor Service Science, Management, and Engineering (SSME) spojuje vzdělání v informatice a širší multidisciplinární přehled zejména o řízení, týmové práci a službách. Cílem je výchova studentů vzdělaných „jak do hloubky, tak do šírky“. Hluboké znalosti v IT doplňuje široké multidisciplinární zaměření a komunikační dovednosti v dalších oblastech.

Součástí studia je semestrální stáž v reálné firmě, většinou s IT zaměřením. Praxe je příležitostí k použití a konfrontaci poznatků získaných ve škole s reálnými problémy v podnikání orientovaném na služby. Projekt řešený během stáže a získané znalosti z reálného podniku jsou podkladem pro diplomovou práci.

Tento studijní obor je vyučován v angličtině.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

55
Loni přijato
101
Loni uchazečů
186
Nyní studuje
16 %
Dívek

SSME je nejmladší magisterský obor FI


ssme.fi.muni.cz/student FI > Admission > Master > SSME

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1802T031, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA179 Project Management

RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

At the end of this course, students should be able to distinguish between good and poor project management practice; understand most used PM standards and PM best practices; use the principles of selected PM techniques…

PA194 Introduction to Service Science

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

The course is focused to the presentation of basic elements and contexts of the Service Science field. Withal it’s concept is built to understand the problem of Service Science in higher complex of…

PV217 Service Oriented Architecture

Bruno Rossi, PhD

The meaning of the "Service Oriented" paradigm both from the business and technical point of view; the applicability of SOA design patterns and the meaning of the major SOA implementation technologies; SOA vs. other architectural paradigms; requirements towards the creation of a service; …

PV207 Business Process Management

Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

An introduction to essentials of Business Process Management (BPM) and Service-oriented Architecture. BPM is a complex discipline on the edge of Management and Information System development. Students will get familiar with most important concepts…

Studenti

Obor SSME skýtá neuvěřitelný potenciál, kde samotné firmy jeví opravdu enormní zájem o studenty. Jedná se o velmi komplexně pojatý pohled na novodobé chápání IT a s tím spjatých služeb. Není problémem se v rámci studia blíže zaměřit na podoblast studovaného oboru a v něm si najít své budoucí uplatnění. Výhodou jsou též praktické zkušenosti samotných lektorů, kde praxe silně propojuje vyučované předměty.

– Radek Maleček

Radek Maleček
Studijní obor SSME byl pro mne jasnou volbou z důvodu možnosti ovlivnit, jaké předměty budu studovat a také z důvodu zaměření oboru – kombinace managementu, informatiky a ekonomiky. Studijní obor naplnil má očekávání – rozšířil mé znalosti a rozhled nejen z teoretického pohledku, ale i z praktické stránky věci, a to především v oblasti managementu a informatiky.

– Jitka Kravcová

Jitka Kravcová

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají podrobné znalosti o servisně-orientovaných IT systémech i servisní ekonomice. Ve spojitosti s manažerskými dovednostmi to z nich dělá velmi žádané zaměstnance, kteří jsou schopni analyzovat problémy multioborového charakteru a spoluvytvářet hodnotu pro zákazníka i poskytovatele IT služeb.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru SSME mohou zpravidla získat juniorské manažerské pozice, uplatnit se ve vývoji servisně-orientovaných systémů, nebo se uplatnit v pozicích, které vyžadují rychlou orientaci v problémech ICT i mimo ně.

Vynikající absolventi mohou pokračovat doktorským studiem na FI.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Tibor Szabó
LinkedIn, InQool
Jsem od přírody podnikavý člověk s radikálním sklonem k technologiím a všemu inovativnímu. Obor SSME byl pro mě tedy jasnou volbou. V době nástupu k studiu jsme měli již s kolegy rozběhnutý startup InQool a.s., takže jsem zejména ocenil možnost aplikovat informace ze studia přímo do praxe a taky na druhou stranu využít zkušeností z praxe během studia.
Tibor Szabó
Zuzana Flašková
LinkedIn, Kentico

Pre študentov je interim project jedinečná šanca uvidieť reálny chod firmy a zistiť, ako teória z prednášok funguje v skutočnom svete IT. Pre mňa osobne bol môj interim project veľkou skúsenosťou, ktorá mi pomohla rozhodnúť sa, ktorým smerom rozvíjať svoju profesnú budúcnosť.

Naopak, z pohľadu firmy je interim project skvelou možnosťou ako spoznať študentov, ktorí majú nielen programátorské znalosti, ale vynikajú v soft skills, projektovom riadení či marketingu. Vďaka tomuto širokému prehľadu skvele zapadnú na pozície, ktoré nie sú čisto technické, ale vyžadujú presah do ďalších oblastí, napr. na pozíciu Product Ownera či ScrumMastera.

Zuzana Flašková
Mgr. Petr Šigut
LinkedIn, Hlidačky.cz
Kdyby nebylo SSME, hodně bych uvažoval, kam se po bakaláři z aplikované informatiky vydat. SSME je podle mě ideální kombinace pro lidi, které baví IT, ale chtějí mít širší záběr. Navíc díky Interim projektu, který propojuje studenty s reálnou praxí, jsem mohl začít startup Hlídačky.cz, kterému se věnuji doteď.
Petr Šigut

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Chaos Theory in Project Management 2014

Josef Daňa

Archiv závěrečné práce
Vizualizace právních předpisů 2016

Martin Kelnar

Archiv závěrečné práce
Doručitelnost e-mailů 2015

Richard Šůstek

Archiv závěrečné práce
Business Process Management Taxonomy in Practice 2015

Ivo Bek

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Laboratoř servisních systémů

Laboratoř je do studia zapojena jako předmět PV202, v rámci nějž studenti pracují s aktuálními technologiemi na reálném zadání. Jedním z úkolů je vývoj open source systému iDempiere (Business Suite ERP/CRM/SCM), který slouží jako konkrétní příklad servisního systému. Další úkoly směřují k používání různých úrovní cloudových služeb, od ifrastruktury (virtualizace) až po využití ve webovém projektu.

Informace o Laboratoři servisních systémů

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

iDempiere
Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.