FI MU

Počítačové sítě a komunikace

Obor je zaměřený na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá během studia znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

12
Loni přijato
22
Loni uchazečů
24
Nyní studuje
21 %
Dívek

Videokonference, jedna z možností využití moderních sítí

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T022, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA151 Soudobé počítačové sítě

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Základy přenosu dat, dělení sítí dle rozsahu, řízení přístupu k médiu, bezdrátové sítě, lokální sítě, Bluetooth, mobilní sítě, …

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Předmět poskytuje hlubší komplexní pohled na oblast počítačových sítí (nad úroveň základních bakalářských přednášek) a komplexní přehled fungování stěžejních mechanismů počítačových sítí (směrování, IPv6, kvalita služby atp.).

PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. a další

Principy nových generací internetových protokolů a přerůstání původně síťových služeb do vyšších, aplikačně orientovaných vrstev. Síťě jsou prezentovány jako základní stavební kámen (rozsáhlých) distribuovaných systémů, s principy jejichž funkce, návrhu a…

PA197 Secure Network Design

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. a další

The methods and technologies that are at the base of secure network design; design architecture of network; secure deployment of sensor networks.

Uplatnění absolventů

Absolvent bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí nebo vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost. Absolvent bude rovněž moci pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na počítačové sítě, případně obecněji na oblast počítačových systémů, bezpečnost nebo v oblasti paralelních a distribuovaných systémů.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Počítačové sítě a komunikace obvykle nastupují do praxe, část jich pokračuje doktorským studiem na FI nebo na dalších univerzitách v ČR i jinde.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Coincer: systém pro decentralizovanou směnu kryptoměn 2016

Michal Zima

Archiv závěrečné práce
Interdoménové rozšíření rezervačního systému Shongo 2016

Ondřej Pavelka

Archiv závěrečné práce
Bezdrátové sítě v zarušených prostředích 2011

Ondřej Skipala

Archiv závěrečné práce
Server hry pro mnoho hráčů 2012

Martin Jirman

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Oblast Rozsáhlé distribuované systémy a sítě
  • Aktivní sítě a jejich aplikace
  • Rozvrhování a plánování
  • Distribuované výpočty a datová úložiště
Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Laboratoř se specializuje na pokročilé síťové protokoly a aplikace vyžadující vysokorychlostní sítě. Prostor a vybavení laboratoře je k dispozici studentům pracujícím na projektech v uvedených oblastech jako součást jejich povinností vyplývajících z návstěv přednášek, jako základ bakalářských a diplomových prací a v rámci výzkumu.

  • Sítě a multimediální síťové aplikace, plánování na sítích
  • Pokročilá vizualizace dat na škálovatelných zobrazovacích plochách
  • Paralelní numerické simulace a algoritmy

Webové stránky laboratioře SITOLA

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

SITOLA Skládaná panelová stěna
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.