FI MU

Programovatelné technické struktury

Obor Embedded systems (zapouzdřené systémy) poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami s přesahem do paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.

Tento studijní obor je vyučován v angličtině.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

6
Loni přijato
10
Loni uchazečů
3
Nyní studuje
0 %
Dívek

Pracoviště s vybavením pro práci s číslicovou technikou

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T027, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

 • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

 • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

 • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

 • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA174 Design of Digital Systems II

RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. a prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Hlavním cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout profilující teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně: logická algebra; návrh kombinačních…

PA176 Architecture of Digital Systems II

RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. a Ing. Ahmad Abbadi

Cílem předmětu je osvojení znalostí o sestavování výkonných a funkčně spolehlivých struktur číslicových systémů s důrazem na: aplikaci soudobých konstrukčních prvků; metodiku návrhu modulárních struktur; připojování externích zařízení.

IA158 Real Time Systems

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

At the end of the course students should: know specific aspects of real-time systems; understand main problems of the design of real-time systems and know some solutions; be able to use formal reasoning about real-time systems.

PV079 Applied Cryptography

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

At the end of the course students should be able to: understand intermediate-level issues of deploying cryptographic mechanisms; apply a crypto or security standard to fit the solution sought; judge pros and cons of crypto methods…

Uplatnění absolventů

Absolventi získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které uplatní při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Rozpoznávání užitečného signálu ze spektrometrického detektoru 2014

Tomáš Bartoň

Archiv závěrečné práce
Lokalizační systém pro malá zařízení využívající inerciální určování polohy 2013

Martin Veškrna

Archiv závěrečné práce
Vývojový kit pro výuku programování mikrokontrolérů 2013

Martin Čech

Archiv závěrečné práce
Analysis of the spectrum of radiation detectors 2014

Abdullah Al-Shbatat

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systemů

Laboratoř je zaměřena na výuku a výzkum soudobých konstrukčních prvků číslicových systémů. Laboratoř je vybavena adekvátní měřicí technikou a soudobými technickými a programovými nástroji pro aplikaci programovatelných polí FPGA, jednočipových mikroprocesorů a procesorů typu DSP. Laboratoř je orientována na studium, vývoj a aplikaci tzv. embeded systems zaměřených pro unikátní, jednoúčelové aplikace.

Více o laboratoři

Science activity
 • Research and development of innovative imaging system for more accurate image based navigation during invasive surgeries using hyperspectral imaging
 • Modular repeater jammer
 • Hardware and software to ensure the response to cyber incidents
 • Hardware and software for nuclear radiation spectrometry
 • Localization and navigation in unmanned systems
 • Constructive, virtual and life simulation
 • Internet of Things

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

ZedBoard development kit

Zajímavosti o oboru

Embedded Systems Growth

The importance of embedded systems is growing continuously. For example:

 • In 2003, there was an average of 8 billion embedded programmable components worldwide. Conservative estimates suggest a tripling of this figure in 2015 or 3 embedded devices for every person on Earth.
 • In automotive industry, electronics are an increasing fraction of a vehicle’s value from 22% in 1997 to 40–60% in 2015.
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.