FI MU

Počítačové systémy

Obor je zaměřený na získání znalostí z architektur, principů operací a zásad provozu počítačových a softwarových systémů. Rozvíjí základní znalosti z těchto oblastí získané absolvováním oboru bakalářského studia Počítačové systémy a zpracování dat.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

11
Loni přijato
17
Loni uchazečů
19
Nyní studuje
0 %
Dívek

Studenti mohou vyvíjet aplikace pro různé systémy, např. pro Android

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T029, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA150 Principy operačních systémů

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

IV003 Algoritmy a datové struktury II

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

PV004 UNIX

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Popis e-learningu

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen působit především jako návrhář a integrátor počítačových a softwarových systémů, systémový programátor a/nebo manažer odpovědný za informační technologie.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Počítačové systémy obvykle nastupuje do praxe.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Rozvoj nástroje MUFIN Image Annotation 2015

Jan Botorek

Archiv závěrečné práce
Vývoj aplikace pro více platforem pro chytrá zařízení pomocí frameworku Titanium 2015

Jaroslav Klech

Archiv závěrečné práce
Rozvrhování bakalářských státních zkoušek na Fakultě informatiky 2015

Beáta Kochaniková

Archiv závěrečné práce
Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.