FI MU

Počítačová grafika

Obor nabízí všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejím rozvoji na základě interdisciplinárního působení a využití v dalších vědních oborech. Posluchači se seznámí s principy výstavby grafických architektur, matematickými metodami používanými pro řešení náročných zobrazovacích úloh. Obor poskytuje hlubší znalosti zaměřené na projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím pokročilých technologií počítačové grafiky.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

19
Loni přijato
32
Loni uchazečů
49
Nyní studuje
8 %
Dívek

Informatika není určená pouze pro muže, počet dívek na FI se zvyšuje

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T028, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA010 Advanced Computer Graphics

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Na přednáškách jsou podrobně probírány klasické poznatky ze stěžejních oblastí počítačové grafiky a porovnávány s nejnovějšími výsledky výzkumu. Studenti získají přehled o…

PV251 Vizualizace

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Cílem předmětu je poskytnout přehled o oblasti vizualizace, o jejích principech a metodách. Posluchači budou seznámeni se základními koncepty vizualizace a její aplikací na…

M7130 Geometrické algoritmy

doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

Po absolvování předmětu budou studenti znát základní algoritmické metody používané v této oblasti, základní datové a vyhledávací…

Popis e-learningu

PA157 Seminar on Computer Graphics Research I

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

V semináři jsou probírány klasické i soudobé publikace z aktuálních oblastí výzkumu v počítačové grafice. Je vyžadována aktivní samostatná příprava…

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen působit jako analytik a aplikační programátor v oblastech, které využívají počítačovou grafiku pro modelování, vizualizaci a řešení úloh komunikace člověka s počítačem.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Porovnávání a analýza množiny 3D tvarů 2016

Zuzana Ferková

Archiv závěrečné práce
Nepřímé osvětlení v reálném čase pomocí metody LightSkin 2016

Lukáš Závitkovský

Archiv závěrečné práce

[9] Zajímavosti o oboru

TODO

TODO

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.