FI MU

Informační systémy

Obor je zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů, obecně ale i jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků a návrhu systému.

Informační systémy jsou tradičně jednou z hlavním domén softwarového vývoje a setkáváme se s nimi v denním životě všichni velmi často. V současnosti se posouvají stále více směrem k potřebám uživatelů, rostoucí pozornost se věnuje snadnosti jejich použití, dostupnosti na mobilních zařízeních, ale také bezpečnosti a spolehlivosti fungování.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

27
Loni přijato
46
Loni uchazečů
62
Nyní studuje
19 %
Dívek

Studenti se mohou zapojit do výzkumu a vývoje v laboratoři LaSArIS

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T018, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA017 Softwarové inženýrství II

RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: pochopit a vysvětlit současné poznatky softwarového inženýrství při řízení práce na rozsáhlých projektech; pochopit a vysvětlit problémy měření efektů informačních technologií a makroekonomické efekty; kriticky hodnotit přínosy…

PA152 Efektivní využívání databázových systémů

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Cílem kurzu je studenty blíže seznámit s možnostmi databázových systémů a jejich efektivního využití – ukládání dat, vyhodnocení dotazů, optimalizace dotazů, optimalizace databáze, transakční zpracování, bezpečnost v databázích, zpracování prostorových dat, …

Popis e-learningu

PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. a další

Studenti pochopí vybrané oblasti pokročilého návrhu systémů založených na nástrojích v jazyce Java, včetně implementace. Naučí se pracovat s nejdůležitějšími API v: Java SE, Spring Framework, Java EE a…

PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy

RNDr. Jaroslav Škrabálek a doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Kurz se zaměřuje na koncepty vývoje pro mobilní platformy, které představují v současné době moderní a rozšířený trend vývoje softwaru. Budou představeny zejména koncepty a specifika mobilních platforem jako…

Studenti

Studium v tomto oboru považuji za přínosné, inspirativní a praktické. Jako neslyšícímu mne usnadnilo si najít zaměstnání již během studia.

– Jakub Pendl

Jakub Pendl

Uplatnění absolventů

Absolvent bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací. Už při studiu byl motivován k vlastní podnikavosti a praktickému uplatnění ve velkých i menších firmách v různých odvětvích.

Profil absolventa

  • Absolvent prošel předměty základů softwarového vývoje velkých systémů.
  • Absolvent se naučil principy týmové práce a sebral potřebné týmové a komunikační dovednosti tak, aby mohl fungovat nejen jako vývojář, ale také architekt, vedoucí týmů nebo se uplatnil i ve vedení firem.
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Informační systémy obvykle jsou všestranně vzdělaní odborníci znalí technologií i procesů softwarového vývoje, kteří se výborně uplatňují jako vývojáři informačních systémů, architekti rozsáhlých softwarových řešení, vedoucí vývojových týmů, nebo pokračují ve výzkumu v rámci doktorského studia, kde se věnují především softwarovému inženýrství, softwarovým architekturám, spolehlivosti a bezpečnosti kritických infrastruktur.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

RNDr. Filip Nguyen
LinkedIn
Stačilo absolvovat několik málo předmětů oboru a mohl jsem si jednoduše najít práci v IT. Ale dnes, pět let po skončení studia, mě každý den překvapuje, jak ostatní znalosti, které jsem tehdy nabyl, neustále akcelerují moji kariéru kupředu.
Filip Nguyen
Mgr. Stanislav Chren
IS MU

Roky štúdia oboru Informačné systémy považujem za veľmi prínosné a svoj výber študijného zamerania rozhodne neľutujem. Naučil som sa, z čoho pozostáva návrh a implementácia komplexných systémov, od procesov vývoja, komunikácie a práce v tímoch, cez architektúry až po konkrétne technológie. Výuka bola dostatočne praktická aj vďaka viacerým pokročilým programovacím kurzom, v ktorých som si vyskúšal prakticky aplikovať moderné technológie, napr. pri vývoji rozsiahlych webových aplikácii.

Z vlastnej skúsenosti tiež môžem doporučiť zapojenie sa do činnosti Laboratória softwarových architektúr a informačných systémov (Lasaris). Priamo spolupracuje s viacerými priemyselnými partnermi, vďaka čomu som mal možnosť pracovať na reálnych aplikovaných aj výskumných projektoch, ktoré boli zaujímavé a predstavovali dostatočnú výzvu. Získané znalosti a skúsenosti z nich využívam dodnes.

Stanislav Chren

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Adaptabilní výukový systém pro učení faktických znalostí zeměpisu 2015

Vít Stanislav

Archiv závěrečné práce
Modul experimentálních dat pro portál e-cyanobacterium.org 2014

Lukáš Hájek

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Laboratoř se věnuje výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením jejich implementace a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu vč. technologií mobilních.

Webová stránka laboratoře LaSArIS

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Webová stránka laboratoře LaSArIS
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.