FI MU

Information Technology Security

Master of Science | Language of instruction: English

This field of study focuses on areas of security in computer systems and networks, cryptography and its applications. The aim is to prepare such a graduate who will be able to work in a variety of roles critical to ensure security of ICTs – specific profiling (e.g., toward cryptography, technological aspects or security management) beyond a common basis of field of study is left to the choice of the student.

The orientation Security of information and communication technologies is more technologically oriented and can be studied either in English only or with a mix of English- and Czech-language courses.


Electronic Application Form (to 2019/01/31)

Admission Procedure Information

KYPO – Cyber Exercise & Research Platform is unique environment build to help analyse threats and security of Critical Information Infrastructures

Master's degree programme (following the Bachelor's one), full-time, single-subject, study field code 1801T026, accredited to 2019/08/31.

More about studies

  • Credit study system at MU brings considerable flexibility in choosing courses and passing the study. Unlike other schools of informatics, students at FI can enroll courses from other faculties and expand their skills.

  • You can change field during studies. To successfully finish studies, student have to fulfil requirements of newly selected field of study.

  • Diploma Supplement in compliance with EU regulations guarantees recognition of master's degree abroad.

Open Days for Prospective Students

Open Days

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Course catalogue

You can find recomended study plan in the Course Catalog.

e-learning catalogue

FI teachers present e-learning materials used in the courses.


Selected courses

Masaryk university maintain the open access to course catalog and a lot of study materials.

PA211 Advanced Topics of Cyber Security

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. and others

Graduate of this course shall be able to: organize establishment and operation of a Computer Security Incident Response Team; understand advanced concepts in designing, developing, managing and analyzing…

PA193 Secure coding principles and practices

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. a RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Student will understand what the typical security issues related to secure coding are. The student will also be able to design applications and write programs in C/C++ and Java in a more secure way.

PV204 Security Technologies

RNDr. Petr Švenda, Ph.D. and others

The aim of this subject is to understand details of smart cards security, secure authentication and authorization, security of hardware modules, trusted boot, analysis of malware and rootkits (both black-box and gray-box), reverse…

BVV03K Cybercrime and Cybersecurity

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. a Mgr. Václav Stupka

At the end of this course, students should be able to: understand basic mechanisms of penal regulation of ICT; identify and analyze specific issues in penal jurisdiction over the internet;…

Students

Zameranie Security of information and communication technologies ponúka nielen teoretické, ale aj praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačných technológií. Povinné predmety mi poskytli široký prehľad o aktuálnych témach bezpečnosti. Majú praktické zameranie a výuka prebieha aktívne, teda nielen formou prednášok, ale najmä prostredníctvom cvičení a projektov. Študenti sa môžu ďalej špecializovať na rôzne problémy, spojené s bezpečnosťou IT, vďaka bohatému výberu voliteľných predmetov.

Vyučujúci majú hlboké znalosti z odboru a neustále si dopĺňajú nové poznatky z oblastí bezpečnosti. Inovujú vyučované predmety podľa aktuálnych tém a spätnej väzby od študentov. Kľúčové predmety sú prednášané i cvičené v anglickom jazyku.

Pod vedením vyučujúcich je možné zapojiť sa do riešenia pokročilých výskumných aj praktických úloh vďaka projektom CRoCS. Projekty sa dajú uplatniť ako bakalárske a diplomové práce. O CRoCS sa môžete dozvedieť viac na pravidelných stretnutiach OpenLab.

– Matúš Nemec

Obor bezpečnost informačních technologií je z mého pohledu unikátní svou šíří záběru a možností specializace zároveň. Ať se chcete věnovat vývoji bezpečného hardware a software, nebo řídit kybernetickou bezpečnost v organizaci, v rámci oboru bezpečnost informačních technologií získáte základní průpravu i možnost se specializovat na konkrétní problematiku. V tom vás podpoří tým pedagogů, kteří se své práci věnují s velkou odborností a nadšením současně.

– Jan Tomíšek

Alumni Profile

Graduates can work in the area of the development and management of systems that support security, properly select and apply cryptographic methods to ensure specific security functions. Graduates can find employment in companies developing and providing systems that take into account the security requirements, but also in advanced management and operation of such systems.

Where after the studies?

Graduates of Information Technology Security, in addition to application in commercial sphere, can continue to doctoral studies at FI, incl. positions supported by the Association of Industrial Partners of FI.

Employment Prospects Surveys

FI graduates are highly appreciated by the employers. Gross starting salary is over 45 000 Kč.

Employment prospects of FI graduates

Meet successful absolvents

RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Obor nabízí dobře vyvážený mix teoreticky a prakticky zaměřených předmětů. Poskytuje velmi solidní základ pro uplatnění na různých pozicích, od vývojáře aplikací po manažera zodpovídajícího za bezpečnost organizace. Absolventi oboru naleznou uplatnění nejen ve společnostech zaměřených na bezpečnostní produkty, neboť bezpečnostní tým je dnes nutností pro každou větší organizaci a bezpečnost musí být zohledněna při vývoji většiny moderních aplikací.

Za oborem stojí velmi kvalitní tým, který není odtržen od komerční reality. Vyučující se snaží průběžně zapracovávat nejnovější poznatky. Jako velkou přednost oboru vnímám fakt, že většina předmětů je vyučována anglicky, což absolventy zvýhodňuje při hledání vhodné práce a usnadňuje zapojení do komerčního prostředí.

Myslím, že v českém prostředí se jedná o nejkvalitnější a nejkomplexnější obor zaměřený na problematiku bezpečnosti IT.

Jiří Kůr

Selected diploma thesis

MU is an open university which publishes student´s thesis. See what thesis are submitted by studens at the finals.

Randomness analysis in authenticated encryption systems 2016

Martin Ukrop

Archive of Thesis
Evaluation of Hand Micromovement Features for Continuous Authentication of Smartphone Users During Typing 2015

Zdeňka Sitová

Archive of Thesis
Group key agreement in Android-based mobile devices 2014

Ondřej Güttner

Archive of Thesis
Self-optimizing traffic classification framework 2013

Ján Rusnačko

Archive of Thesis

Research

CRoCS Centre for Research on Cryptography and Security enables both graduate and pre-graduate students to gain practical experience with current security and crypto solutions and technologies.

CRoCS Major research projects

Note: At FI, laboratories and research groups aren´t organized in a way that would correspond to a particular study programme. Various topics are intertwined and research responds to the development of informatics.

Zajímavosti o oboru

Embedded Systems Growth

The importance of embedded systems is growing continuously. For example:

  • In 2003, there was an average of 8 billion embedded programmable components worldwide. Conservative estimates suggest a tripling of this figure in 2015 or 3 embedded devices for every person on Earth.
  • In automotive industry, electronics are an increasing fraction of a vehicle’s value from 22% in 1997 to 40–60% in 2015.
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Contact: Office for International Affairs, phone +420 549 494 384, e-mail int@fi.muni.cz

Cookies help us tracking traffic. By using the website you agree. Privacy Protection (in Czech).