FI MU
Tento obor nahrazuje nově akreditovaný program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (specializace Informační bezpečnost).

Bezpečnost informačních technologií

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) nad rámec společného oborového základu je ponecháno na volbě studenta.

Zaměření Bezpečnost počítačových a komunikačních technologií lépe připraví absolventa na zobrazit více práci v oblasti vývoje a správy systémů podporujících bezpečnost, příp. vhodně volit a aplikovat kryptografické metody pro zajištění konkrétních bezpečnostních funkcí. Zaměření lze absolvovat plně v anglickém jazyce nebo s kombinací českých a anglických předmětů.

Zaměření Kybernetická bezpečnost zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo zobrazit více pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti. Ačkoliv zaměření obsahuje některé anglické předměty, většina výuky probíhá včeštině.


Přihláška ke studiu (do 30. 11. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

18
Loni přijato
31
Loni uchazečů
32
Nyní studuje
13 %
Dívek

Kybernetický polygon – unikátní prostředí pro analýzu hrozeb ohrožujících bezpečnost kritických informačních infrastruktur

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T026, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA211 Advanced Topics of Cyber Security

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. a další

Graduate of this course shall be able to: organize establishment and operation of a Computer Security Incident Response Team; understand advanced concepts in designing, developing, managing and analyzing…

PA193 Secure coding principles and practices

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. a RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Student will understand what the typical security issues related to secure coding are. The student will also be able to design applications and write programs in C/C++ and Java in a more secure way.

PV204 Security Technologies

RNDr. Petr Švenda, Ph.D. a další

The aim of this subject is to understand details of smart cards security, secure authentication and authorization, security of hardware modules, trusted boot, analysis of malware and rootkits (both black-box and gray-box), reverse…

BVV03K Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. a Mgr. Václav Stupka

Základní mechanismy trestněprávní regulace ICT, identifikace a řešení možných trestněprávních deliktů při použití ICT, analýza specifické české a mezinárodní trestněprávní legislativy.

Studenti

Zameranie Security of information and communication technologies ponúka nielen teoretické, ale aj praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačných technológií. Povinné predmety mi poskytli široký prehľad o aktuálnych témach bezpečnosti. Majú praktické zameranie a výuka prebieha aktívne, teda nielen formou prednášok, ale najmä prostredníctvom cvičení a projektov. Študenti sa môžu ďalej špecializovať na rôzne problémy, spojené s bezpečnosťou IT, vďaka bohatému výberu voliteľných predmetov.

Vyučujúci majú hlboké znalosti z odboru a neustále si dopĺňajú nové poznatky z oblastí bezpečnosti. Inovujú vyučované predmety podľa aktuálnych tém a spätnej väzby od študentov. Kľúčové predmety sú prednášané i cvičené v anglickom jazyku.

Pod vedením vyučujúcich je možné zapojiť sa do riešenia pokročilých výskumných aj praktických úloh vďaka projektom CRoCS. Projekty sa dajú uplatniť ako bakalárske a diplomové práce. O CRoCS sa môžete dozvedieť viac na pravidelných stretnutiach OpenLab.

– Matúš Nemec

Obor bezpečnost informačních technologií je z mého pohledu unikátní svou šíří záběru a možností specializace zároveň. Ať se chcete věnovat vývoji bezpečného hardware a software, nebo řídit kybernetickou bezpečnost v organizaci, v rámci oboru bezpečnost informačních technologií získáte základní průpravu i možnost se specializovat na konkrétní problematiku. V tom vás podpoří tým pedagogů, kteří se své práci věnují s velkou odborností a nadšením současně.

– Jan Tomíšek

Uplatnění absolventů

Absolventi budou schopni pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT – konkrétní vyprofilování, např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti, je ponecháno na volbě studenta.

  • Absolventi zaměření "Bezpečnost počítačových a komunikačních technologií" najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů.
  • Absolventi zaměření "Kybernetická bezpečnost" najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které s ohledem na předpisy ke kybernetické bezpečnosti budou muset nasadit specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kybernetické bezpečnosti.
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Bezpečnost informačních technologií mohou kromě uplatnění v komerční sféře pokračovat doktorským studiem na FI, vč. pozic podporovaných průmyslovými partnery FI.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Obor nabízí dobře vyvážený mix teoreticky a prakticky zaměřených předmětů. Poskytuje velmi solidní základ pro uplatnění na různých pozicích, od vývojáře aplikací po manažera zodpovídajícího za bezpečnost organizace. Absolventi oboru naleznou uplatnění nejen ve společnostech zaměřených na bezpečnostní produkty, neboť bezpečnostní tým je dnes nutností pro každou větší organizaci a bezpečnost musí být zohledněna při vývoji většiny moderních aplikací.

Za oborem stojí velmi kvalitní tým, který není odtržen od komerční reality. Vyučující se snaží průběžně zapracovávat nejnovější poznatky. Jako velkou přednost oboru vnímám fakt, že většina předmětů je vyučována anglicky, což absolventy zvýhodňuje při hledání vhodné práce a usnadňuje zapojení do komerčního prostředí.

Myslím, že v českém prostředí se jedná o nejkvalitnější a nejkomplexnější obor zaměřený na problematiku bezpečnosti IT.

Jiří Kůr

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Randomness analysis in authenticated encryption systems 2016

Martin Ukrop

Archiv závěrečné práce
Evaluation of Hand Micromovement Features for Continuous Authentication of Smartphone Users During Typing 2015

Zdeňka Sitová

Archiv závěrečné práce
Group key agreement in Android-based mobile devices 2014

Ondřej Güttner

Archiv závěrečné práce
Self-optimizing traffic classification framework 2013

Ján Rusnačko

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Oblast Kryptografické protokoly, použití a bezpečnost autentizačních tokenů a biometrik

Zabýváme se pokročilými druhy ověřování/prokazování identity jedinců, které se používají např. při přihlašování k počítači nebo u internetových bankovních aplikací. S tím souvisejí i použité komunikační protokoly, jejichž bezpečnost je v takových případech zásadní. Více…

Oblast Správa informační bezpečnosti, ochrana soukromí

Zabýváme se ochranou citlivých osobních údajů a obecně informací přenášených elektronicky síťovým médiem. S tím souvisí doporučené postupy pro správu všech dílčích komponent počítačové sítě od uživatelské stanice až po routery, stejně postupy pro tvorbu a dodržování komplexních bezpečnostních politik a správu svěřených citlivých dat. Více…

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

CRoCS enables both graduate and pre-graduate students to gain practical experience with current security and crypto solutions and technologies. The main areas of interest are user and data authentication based on…

Webové stránky CRoCS

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Bezpečnostních expertů je nedostatek

V Česku je podle šéfa Národního bezpečnostního úřadu Dušana Navrátila nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost. Stát i firmy jich při tom budou potřebovat stále více, například kvůli povinnosti chránit kritickou infrastrukturu, která vyplývá ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Nedostatek expertů ale není jen české specifikum. Je to celosvětový problém, řekl Navrátil.

Celý článek na Novinky.cz

Příklad probíhajícícho výzkumu v bezpečnosti

Pro řešení některých problémů je genetické programování jedna z nejúčinnějších cest. I když nedokáže vždycky najít optimální řešení, tak se mu hodně blíží a přitom je časově a výpočetně podstatně méně náročné. Jak jej používáme v hledání nedostatků v nových šifrovacích algoritmech?

Celý článek v online.muni.cz

Bek, Navrátil, Račanský
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.