FI MU

Aplikovaná informatika

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladen na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce.

Kapacitně omezenou specializaci Grafický design lze získat po absolvování povinně volitelných předmětů podmíněných prací v Ateliéru grafického designu a multimédií (AGD+M) a obhájení diplomová práce se vztahem ke grafickému designu.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

113
Loni přijato
165
Loni uchazečů
224
Nyní studuje

Funguje! Radost z vyřešeného problému se vždy rovná malému vítězství sama nad sebou

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1802T001, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu (specializace Grafický design) naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA017 Softwarové inženýrství II

RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

PA152 Efektivní využívání databázových systémů

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

IV003 Algoritmy a datové struktury II

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení informačních technologií v praxi.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Aplikovaná informatika obvykle nastupují do praxe.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Mgr. Pavel Maček
LinkedIn

Produktový designér společnosti Slack, Silicon Valley.

Pavel Maček

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Application Log Analysis 2016

Júlia Murínová

Archiv závěrečné práce

Specializace Grafický design

Garant specializace

Specializace nabízí vzdělání v oboru grafický design a souvisejících disciplín. Výuku těchto předmětů zajišťuje Ateliér grafického designu a multimédií (AGD+M).

Ateliér se orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná. V rovině zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o problém totožný, nicméně digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci s konzumentem.

Z toho vyplývají nové interpretace zadání studentských prací, kdy informatické vzdělání studentů je velkou výhodou. AGD+M rozvíjí tuto interdisciplinaritu, zpracovávají se zde témata jako například tvorba her a interaktivní informační grafiky, tvorba aplikací pro interaktivní média, programování generativního designu, animace, videa, 3D digitální modelování a 3D tisk, e-publishing, webdesign, tvorba fontů.

Pro zakončení specializace je třeba v rámci bakalářské práce zpracovat zadání, které vychází z okruhů témat, jimiž se AGD+M zabývá.

Více informací na agdm.fi.muni.cz

Ukázka studentských prací

Katalog studentských prací   (PDF, 23 MB)

V rámci předmětu PV257 Projekt z grafického designu a multimédií, kde studenti pod vedením pedagoga pracují na konkrétních zadání klienta, vznikl například vizuální styl dětské univerzity MjUNI a upoutávky „Adoptuj sedačku“ pro Univerzitní kino Scala.

V předmětu PV259 Programování generativního designu se studenti seznámí s aktuální pracovní metodou, kdy si grafický designer vytváří vlastní softwarové nástroje pro tvorbu vizuálních výstupů.

Písmolijna 0+1 prezentuje a poskytuje studentské fonty široké veřejnosti. Fonty vznikly jako autorská písma a dále byly digitalizovány v programu FontLab.

Pro výuku fotografie máme k dispozici vybavený fotoateliér

Realizace 3D modelů je možná na dvou 3D tiskárnách (Makerbot 2X a Stratasys Fortus 250)

Ukázka animace vytvořené pro Daruj Scale – sbírku na podporu univerzitního kina

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.