FI MU

Navazující magisterské studijní obory

Standardní doba magisterského navazujícího studia jsou dva roky, po ukončení náleží absolventům titul magistr, ve zkratce Mgr.

Aplikovaná informatika

Ve studijním programu Aplikovaná informatika studují studenti předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti.

Informatika

Ve studijním programu Informatika studují studenti předměty, ve kterých získají hlubší teoretické znalosti z informatiky.

Učitelství pro střední školy

Dvouoborové studium je určeno studentům, kteří se chtějí věnovat výuce informatiky a výpočetní techniky na středních školách. Obor je kombinován s druhým aprobačním oborem z nabídky ostatních fakult Masarykovy univerzity (matematika, fyzika aj.).

Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením


Fotografie zaměstnanců FI

Fotografie zaměstnanců FI – učitelé, úředníci, vývojáři IS MU, …

My University
Vyber si svou životní cestu, studuj na muni
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.