FI MU

Počítačové systémy a zpracování dat

Obor orientuje studenta na znalost architektur, principů, metod navrhování a provozu systémů dle konkrétního zaměření. Zaměření lze vybrat z těchto tří možností: Bezpečnost informačních technologií, Databáze, Správa počítačových systémů. Více o zaměřeních


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

99
Loni přijato
193
Loni uchazečů
156
Nyní studuje
12 %
Dívek

Útok na implementace algoritmů na čipové kartě odběrovou analýzou

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R024, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Sdružení průmyslových partnerů FI dovoluje ve velké míře propojit výuku s praxí, což podporuje úspěšnost našich absolventů na trhu práce.

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PV062 Organizace souborů

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit jak data efektivně kódovat; aplikovat algoritmy komprese dat; používat rozhraní souborových systémů a používat indexování a hašování pro práci se soubory dat.

Učební materiály

PV004 UNIX

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Studenti se obeznámí se základními principy operačního systému UNIX. Na konci kurzu by studenti měli znát Shell a měli být schopni programovat shellové skripty.

Materiály k výuce, Popis e-learningu

PV080 Ochrana dat a informačního soukromí

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. a RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Předmět uvádí do problematiky bezpečnosti IT a informačního soukromí. Je primárně určen studentům prvních dvou ročníků, kteří mají zájem o probíranou tématiku, příp. se přímo hodlají věnovat tématům počítačové bezpečnosti a kryptografie v dalších ročnících studia.

Popis e-learningu
PB161 Programování v jazyce C++

RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. a RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Na konci kurzu bude student: rozumět principům OOP; schopen základního objektově orientovaného návrhu a jeho implementace; ovládat syntaxi C++ podle ANSI normy; používat základní knihovny jazyka C++ (STL); dokumentovat kód s možností…

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen působit především jako systémový programátor, správce informačních systémů, případně specialista na bezpečnost IT či databáze, dle zvoleného zaměření.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru PSZD přirozeně pokračují ve studiu na magisterské úrovni v oborech Bezpečnost informačních technologií, Informační systémy nebo Počítačové systémy.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Ing. Tomáš Kouba
LinkedIn | netmagnet.cz
Už během studií jsem s pár kamarády začal tvořil weby na zakázku. Nyní, 3 roky po škole, ve své rozvíjející se webové agentuře na jihu Čech zaměstnávám 4 lidi. Sám se věnuji hlavně analýze a návrhu webů. Na FI MU nejvíce oceňuji, že:

  • jsem získal dobrý matematický i technický základ pro dnešní praxi – aneb funkcionální přístupy v programování jdou do módy,
  • pochopil jsem základy autorského práva a ekonomie,
  • díky unikátnímu studijnímu systému jsem si pár kliky zapsal předměty z jiné fakulty (marketing z ESF),
  • a v neposlední řadě jsem poznal super spolužáky, se kterými se vídám i řeším byznys dodnes.

Ne, škola mě nenaučila programovat v PHP. Ale naučila mě ty obtížnější věci, které bych se sám snadno nenaučil.

Tomáš Kouba

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Key derivation functions and their GPU implementations 2015

Ondrej Mosnáček

Archiv závěrečné práce
Elektronická podpora výuky algebry a teorie čísel 2014

Valdemar Švábenský

Archiv závěrečné práce
Komponenta pro validaci dat v CloverETL 2013

Jan Drábek

Archiv závěrečné práce
Implementace skrytých kanálů v IPv6 2012

Tomáš Dragoun

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Laboratory of Data Intensive Systems and Applications (DISA)

We study and develop modern techniques for effective and efficient data management. We focus mainly on the problems of big data indexing and searching that is based on similarity. We develop techniques for…

Více informací

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

CRoCS enables both graduate and pre-graduate students to gain practical experience with current security and crypto solutions and technologies. The main areas of interest are user and data authentication based on…

Více informací

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

CRoCS DISA servers

Zajímavosti o oboru

Nejrozsáhlejší spolupráce s firmami

Na výuce se podílí i lidé z partnerských firem zapojených do Sdružení průmyslových partnerů FI (SPP) a studenti mohou pracovat na projektech i bakalářských pracech s konkrétními problémy z praxe a pod vedením profesionálů v oboru.

Více o Sdružení průmyslových partnerů FI

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.