FI MU

Počítačové sítě a komunikace

Obor je zaměřený na získání znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor umožňuje dvojí průchod, s praktickým a teoretickým zaměřením. Absolvent prakticky zaměřeného průchodu oborem bude mít odpovídající znalosti o principech funkce operačních systémů, přehled v oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí a zejména bude ovládat teoretické principy i mít praktické znalosti funkce počítačových sítí. Absolventi teoretického průchodu získají nezbytné teoretické základy principů počítačových sítí, doprovozené nezbytnými znalostmi jejich skutečného fungování.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

94
Loni přijato
216
Loni uchazečů
110
Nyní studuje
5 %
Dívek

Videokonference, jedna z možností využití moderních sítí

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R022, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PV183 Technologie počítačových sítí

RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Předmět má za úkol poskytnout studentům informace týkající se technologií a služeb používaných v moderních počítačových sítích – síťové architektury, principy správy lokální počítačové sítě, protokolová sada TCP/IP, směrování informací a počítačová síť Internet.…

PB165 Grafy a sítě

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. a další

Předmět zpřístupní základní informace o grafech a grafových algoritmech, používaných v prostředí počítačových sítí (směrování, přepínání). Speciální důraz je věnován plánování a rozvrhování, rozložení zátěže v…

PV080 Ochrana dat a informačního soukromí

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. a RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Předmět uvádí do problematiky bezpečnosti IT a informačního soukromí. Je primárně určen studentům prvních dvou ročníků, kteří mají zájem o probíranou tématiku, příp. se přímo hodlají věnovat tématům počítačové bezpečnosti a kryptografie v dalších ročnících studia.

Popis e-learningu

PV169 Základy přenosu dat

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Na konci kurzu je student schopen popsat a vysvětlit techniky digitálního vysílání, techniky analogového vysílání, přenosová média, techniky přepínání okruhů, multiplexingu a chybové řízení datového spoje.

Studijní materiály

Uplatnění absolventů

Absolventi budou moci po získání bakalářského titulu začít pracovat na pozicích správce počítačových sítí, projektanta sítí menšího rozsahu, případně jako správce sítí se zaměřením na bezpečnost. Absolventi budou rovněž moci bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu. U absolventů teoretického průchodu oborem se předpokládá především pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to jak oboru počítačových sítí a komunikací tak i oborů souvisejících s počítačovými či informačními systémy nebo se zaměřením na bezpečnost počítačových systémů a sítí.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Počítačové sítě a komunikace obvykle pokračují studiem ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Výzkum a vývoj

Oblast Rozsáhlé distribuované systémy a sítě
  • Aktivní sítě a jejich aplikace
  • Rozvrhování a plánování
  • Distribuované výpočty a datová úložiště
Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Laboratoř se specializuje na pokročilé síťové protokoly a aplikace vyžadující vysokorychlostní sítě. Laboratoř poskytuje prostor a vybavení studentům pracujícím na projektech v uvedených oblastech jako součást jejich povinností vyplývajících z návstěv přednášek a jako základ bakalářských a diplomových prací.

Webové stránky laboratioře SITOLA

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Cisco Networking Academy (CNA)

Vzdělávací program CNA je zaměřený na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Během studia odpovídajících předmětů – PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly (podzimní semestr) a PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě (jarní semestr) – lze získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti moderních počítačových sítí. Absolventi mohou při splnění podmínek získat mezinárodně platný certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate). Je zavedena i výuka na úrovni CCNP (Cisco Certified Network Professional), předměty PV244, PV245 a PV246.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.