FI MU

Programovatelné technické struktury

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami harmonicky skloubené s poznatky v oblastech paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. A to jak teoretický základ, tak praktické dovednosti, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

16
Loni přijato
37
Loni uchazečů
12
Nyní studuje
8 %
Dívek

Pracoviště s vybavením pro práci s číslicovou technikou

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R023, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PV170 Konstrukce digitálních systémů

prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout teorii a praktické postupy popisu a konstrukce číslicových systémů – základy logické algebry, návrh jednoduchých kombinačních obvodů a sekvenčních obvodů.

Popis e-learningu

PV171 Diagnostika číslicových systémů

prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Předmět seznamuje s teorií spolehlivosti technických systémů, věnuje se teoretické a praktické diagnostice číslicových systémů a základním principům, modelům a aplikacím zálohování.

PV169 Základy přenosu dat

doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Na konci kurzu je student schopen popsat a vysvětlit techniky digitálního vysílání, techniky analogového vysílání, přenosová média, techniky přepínání okruhů, multiplexingu a chybové řízení datového spoje.

Studijní materiály

PV094 Technické vybavení počítačů

RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Předmět podává podrobné informace o technické realizaci moderních výpočetních systémů. Seznamuje s jednotlivými částmi soudobých počítačů, s jejich vlastnostmi, zapojením, principem činnosti a možnostmi jejich využití.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou nastoupit do praxe, a dále zvyšovat svou kvalifikaci a profesní znalosti na základě potřeb zaměstnavatele, nebo pokračovat ve studiu jak magisterských programů jiného zaměření, tak programů zaměřených na aplikovanou nebo teoretickou informatiku.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.