FI MU

Paralelní a distribuované systémy

Obor je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro analýzu, návrh a implementaci paralelních aplikací. Studenti oboru se naučí vytvářet aplikace, které pro řešení jedné úlohy efektivně využijí výpočetní sílu vícejádrových procesorů osazených v jedné pracovní stanici, ale i agregovanou výpočetní sílu mnoha (vícejádrových a víceprocesorových) počítačů spojených datovou sítí. Obor seznamuje studenty též s technologií paralelních hardwarových akcelerátorů, jakými jsou například soudobé grafické karty. Součástí oboru je také problematika modelování souběžných systémů, jejich analýza a verifikace.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

21
Loni přijato
31
Loni uchazečů
32
Nyní studuje
3 %
Dívek

Pracovní vypětí v laboratoři ParaDiSe

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R021, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Cílem předmětu je seznánit studenty s problematikou návrhu a implementace paralelních programů a programátorskými prostředky pro vývoj paralelních aplikací. Absolovent předmětu má základní povědomí o…

Studijní materiály

IV100 Paralelní a distribuované výpočty

doc. RNDr. Rastislav Královič, Ph.D.

Cílem kurzu je představit na vybraných problémových okruzích problematiku distribuovných algoritmů. Studenti se seznámí se základními pojmy a problémy a přístupy k jejich řešení. Vybraná skupina problémů a algoritmů pro jejich řešení poskytne přehled o…

PV197 GPU Programming

RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.

Po dokončení kurzu by studenti měli být schopni: popsat architekturu, programovací model a optimalizaci pro GPU; vysvětlit GPU implementaci několika široce používaných algoritmů; vytvořit GPU implementaci pro…

Studijní materiály

IV113 Úvod do validace a verifikace

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni rozhodnout o vhodnosti validačních a verifikačních technik použitých během vývoje softwarového produktu, měli by být schopni formulovat vlastnosti…

Studijní materiály

Studenti

Při zápisu na FI jsem se rozhodoval mezi obory Aplikovaná informatika, Umělá inteligence a Paralelní a distribuované systémy. Byl jsem motivován myšlenkou, že od vysoké školy chci, aby mě posunula co nejdále a já si z ní mohl odnést co nejvíce znalostí. Proto jsem se rozhodl pro PDS, což je obor, který skutečně progresivní masáží mozku je.

– Jiří Vahala

Jiří Vahala

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru najdou uplatnění v praxi nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech. Kromě běžných informatických schopností mají absolvent tohoto oboru hlubší znalosti ve velmi perspektivní oblasti paralelních a distribuovaných systémů, což je zvýhodňuje na trhu práce.

Profil absolventa

  • Absolvent je vybaven nezbytnými znalostmi z oblasti návrhu a tvorby paralelních a distribuovaných systémů, které může bezprostředně uplatnit v praxi.
  • Student však získá i základní znalosti z oblasti analýzy a verifikace paralelních a distribuovaných systémů, což mu umožňuje snadno se zapojit do výzkumu v této oblasti v rámci některé z laboratoří, ať už během bakalářského nebo navazujícího studia.
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Paralelní a distribuované systémy obvykle pokračují ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Škálovatelná syntéza parametrů pro hypotézy formulované v logice CTL 2015

Samuel Pastva

Archiv závěrečné práce
Reduced product of abstract domains 2013

Jan Dupal

Archiv závěrečné práce
Akcelerace kódování LDGM na grafických kartách 2015

Vojtěch David

Archiv závěrečné práce
Integer abstract domains 2013

Tomáš Brukner

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Formální metody
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Pracoviště zaměřené zejména na experimentální podporu výzkumu v oblasti souběžných systémů, jejich verifikaci a výzkum teoretických základů těchto metod.

Webové stránky laboratoře

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur.

Webové stránky laboratoře

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

DIVINE

Nástroj hledající chyby nebo naopak prokazující bezchybnost paralelních systémů a programů. DIVINE je jedním z vedoucích nástrojů daného typu a sám může pracovat paralelně a distribuovaně.

divine.fi.muni.cz

SCStudio

Nástroj pro vizualizaci a analýzu komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Podporuje modelování komunikace ve formalismu Message Sequence Charts (MSC, HMSC) i UML Sequence Diagrams.

scstudio.sourceforge.net

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.