FI MU

Matematická informatika

Obor poskytuje vhodnou přípravu zejména pro další studium a budoucí práci v informatice jako vědním oboru, případně v interdisciplinárních oborech na pomezí matematiky a informatiky. Obor je primárně určen studentům, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Konkrétní zaměření povinně volitelných teoretických předmětů (informatických či matematických) je ponecháno na volbě studenta.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

50
Loni přijato
72
Loni uchazečů
50
Nyní studuje
6 %
Dívek

Na řetězu děkana FI je vyobrazen Kurt Gödel, slavný matematik, logik a filozof

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R006, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

IB005 Formální jazyky a automaty

prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Kurs by měl u studenta rozvinout schopnost abstrakce, seznámit ho s možnostmi konečné specifikace nekonečných objektů, zde konkrétně jazyků, a naučit se aktivně pracovat se základními výpočetními modely a…

Učební text

IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

The aim of this seminar is to introduce interested students into the beauties of mathematics and of clean mathematical proofs. This will teach students "mathematical thinking"—to understand math definitions, statements,…

MB202 Diferenciální a integrální počet B

Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

Druhá část bloku čtyř semestrů matematiky v rozšířené verzi. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry a teorie čísel, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti a statistiky.

PřF:M4155 Teorie množin

prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.

Přednáška seznámí se základy teorie množin a s jejím významem pro matematiku. Student porozumí základním množinovým pojmům; zvládne množinový způsob uvažování; umí analyzovat množinový kontext matematických pojmů a tvrzení; pochopí…

IB107 Vyčíslitelnost a složitost

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Smyslem kurzu je objasnit základní přístupy a metody klasifikace problémů z hlediska možnosti jejich algoritmického řešení a provést základní klasifikaci. Současně chce kurz poukázat na teoretické a praktické meze využití počítačů a důsledky, které tato omezení mají pro rozvoj IT.

IV003 Algoritmy a datové struktury II

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Kurz prezentuje algoritmické koncepty a konstrukty bez přímé návaznosti na jakýkoliv programovací jazyk a bez požadavků na jejich programovou realizaci. Cílem je konstruovat a analyzovat algoritmy v pseudokódů, což umožní…

Popis e-learningu

Matematické předměty

Vzhledem k důrazu na propojení oboru s příbuznými matematickými oblastmi se očekává dobrovolný zájem studentů o relevantní matematické předměty vyšší úrovně, například jmenovitě o MA007 Matematická logika, MA010 Graph Theory, MA015 Graph Algorithms.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají dostatečné základy pro studium libovolného magisterského oboru informatiky i pro studium příbuzných matematických disciplín.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Matematická informatika obvykle pokračují ve studiu, např. v navazujícím magisterském oboru Teoretická informatika. Pro mnohé absolventy je studium předmětů Matematické informatiky prvním krokem jejich budoucí akademické kariéry.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

RNDr. Mária Svoreňová, Ph.D.

Obor Matematická informatika bol mojim druhým bakalárskym oborom, do ktorého som sa zo zvedavosti zapísala počas štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte. Vďaka tomuto oboru som zistila, že informatika je veľmi dynamická oblasť plná zaujímavých a komplexných teórií, no oproti čistej matematike poskytuje konkrétnejšiu aplikáciu. Toto je viditeľné najmä ak sa študent zapojí do výskumu v niektorom z laboratórií na fakulte. Ja som takúto možnosť dostala v laboratóriu ParaDiSe, kde som pracovala na použití formálnych techník v oblasti robotiky. V štúdiu som pokračovala až do úspešného ukončenia doktorského oboru a v súčasnosti využivam nadobudnuté znalosti pri svojej výskumnej práci na University of Oxford.

Mária Svoreňová
Mgr. et Mgr. Martin Derka, M.Sc.

Předměty oboru Matematická informatika seznámí studenty s oblastmi, které tvoří jádro moderní informatiky, a které otevírají dveře do světa. Díky matematickým předmětům jsem byl schopný už během bakalářského studia produkovat výzkumné výsledky publikované na mezinárodní úrovni. Ze širokého přehledu a hloubky znalostí, které mi tyto předměty daly, těžím dodnes, kdy studuji a působím na jedné z nejprestižnějších světových univerzit a pracuji na projektech pro společnosti, které inovují svět.

Martin Derka

Pozn.: Díky snadné prostupnosti studia na FI MU se předmětům Matematické informatiky mohou věnovat i studenti jiných bakalářských oborů.

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Analýza shluků ve výukových datech 2013

Petr Boroš

Archiv závěrečné práce
Synthesis of Minimal Schedulers for Markov Decision Processes 2012

Miroslav Klimoš

Archiv závěrečné práce
Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy 2013

Luděk Matyska

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

  • Algoritmická analýza stochastických procesů a her
  • Metody pro analýzu systémů s nekonečně mnoha stavy
  • Parametrizované algoritmy a složitost
  • Strukturální teorie grafů a logika
  • Kvantové zpracování informace a kvantová kryptografie
  • Paralelní a distribuované algoritmy pro formální verifikaci

Výzkum a vývoj na FI

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur. Mezi hlavní priority patří výzkum ve vybraných oblastech algoritmické teorie her, algoritmické analýzy programů, parametrizované složitosti, a strukturální a topologické teorie grafů. Do činnosti laboratoře jsou zapojeni studenti…

Webové stránky laboratoře Formela

Centrum excelence – Institut teoretické informatiky

Fakulta informatiky MU je součástí špičkového výzkumného centra Institut (CE-ITI) teoretické informatiky (ITI), spolu s Matematicko-fyzikální fakultou UK, Matematickým ústavem a Ústavem Informatiky AV ČR a Fakultou aplikovaných věd ZČU. Studenti se zájmem o výzkum v teoretických oblastech tak již od začátku svého studia mohou poznat vědecký výzkum na nejvyšší úrovni.

Pracoviště ITI FI MU, Webové stránky CE-ITI

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Studenti mohou již od počátku bakalářského studia poznávat vědecký výzkum v teoretické informatice a diskrétní matematice, kde mají možnost se zapojit například do práce v seminářích IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods a IV125 Seminář laboratoře Formela.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.