FI MU
V aktuálním přijímacím řízení není tento obor nabízen.

Informatika a druhý obor

Dvouoborové studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat základní teoretické znalosti současně ve dvou oborech: v informatice a ve druhém oboru. Tyto znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření. V navazujícím studiu může absolvent zvolit jednooborovou orientaci s hlubším teoretickým zaměřením. Studium ale není koncipováno s tímto cílem. Je primárně určeno pro studenty, kteří se připravují na učitelské povolání a chtějí získat v navazujícím studiu aprobaci v obou zvolených oborech. V případě zájmu o navazující studium učitelství volí studenti tohoto oboru druhý obor z nabídky Přírodovědecké fakulty MU tak, aby stejnou dvouoborovou kombinaci mohli studovat v navazujícím magisterském studiu.


Přihláška ke studiu (nevypsáno)

Průvodce přijímacím řízením

Demonstrace na Noci vědců 2014

Bakalářské studium, dvouoborové, prezenční, kód oboru 7504R010, akreditace do 31. 8. 2020, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

IB000 Matematické základy informatiky

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

Seznámení se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro studium informatiky. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků.

Popis e-learningu

IB015 Neimperativní programování

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Kurz seznamuje posluchače s funkcionálním a logickým programovacím paradigmatem. Programovací jazyky vynucující deklarativní způsob popisu algoritmu mají přivést studenty ke správným návykům, jichž využijí při pozdější tvorbě…

Studijní materiály

PB168 Základy databázových a informačních systémů

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Studenti budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů i základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy fungování DB systémů, datové modelování, …

Popis e-learningu

PB169 Počítačové sítě a operační systémy

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Po absolvování předmětu bude student rozumět základním principům operačních systémů, jejich struktuře i funkčnosti a základům počítačových sítí. Cvičení k předmětu umožní studenům vyzkoušet si principy v praxi.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni studovat v navazujícím magisterském studiu, kde získají učitelskou aprobaci v Informatice a druhém zvoleném oboru.

Obor je sestaven tak, aby absolventi mohli nalézt uplatnění v praxi, pokud se rozhodnou nepokračovat v magisterském studiu, toto kritérium však není při sestavování studijního oboru prioritní.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Informatika a druhý obor obvykle pokračují studiem navazujícího magisterského oboru Učitelství informatiky pro střední školy.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Algoritmus pro počítání vzdáleností konvexních množin 2012

Jakub Klejch

Archiv závěrečné práce
Systém počítačové algebry Sage 2009

Martin Haupt

Archiv závěrečné práce

[8] Výzkum a vývoj

TODO Oblast "X"

TODO

TODO Laboratoř (XYZ)

TODO

TODO Více informací

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Kombinace informatiky s druhým oborem

Kombinace „informatika a druhý obor“ jsou vytvářeny především s těmi obory, které stavějí na matematických základech (matematika, fyzika, chemie). V případě zájmu ze strany studentů a společnosti je možné i vytváření netradičních kombinací.

K volbě předmětů

Vzhledem k omezenému prostoru, který je vyhrazen pro každý z obou oborů, je ve srovnání s ostatními bakalářskými obory výrazně zmenšena možnost volby předmětů. Zůstává možnost zapisovat si předměty nad rámec doporučeného studijního plánu, znamená to ale vyšší studijní zátěž.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.