FI MU

Aplikovaná informatika

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován na vývoj programového vybavení a aplikace informatiky.

Studenti se mohou zaměřit na grafický design.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

366
Loni přijato
706
Loni uchazečů
646
Nyní studuje
16 %
Dívek

Vývoj kódu je to, co nás baví

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1802R001, akreditace do 31. 7. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu (specializace Grafický design) naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PB151 Výpočetní systémy

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Po ukončení předmětu by student měl být schopen porozumět a vysvětlit základní technické principy fungování výpočetních systémů.

Popis e-learningu

PB156 Počítačové sítě

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy fungování a výstavby počítačových sítí, zejména s ohledem na protokoly a architekturu sítí tvořících základ současného Internetu. Důraz je kladen spíše na obecné principy než…

PB154 Základy databázových systémů

prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Student po absolvování je schopen formulovat důvody používání databázových systémů, vysvětlit základní principy jejich fungování, popsat způsoby indexování dat, navrhovat schéma databází a sestavit dotazy získávající data z databáze.

PB007 Softwarové inženýrství I

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Na konci tohoto kurzu bude student znát základní aktivity doprovázející proces vývoje IS; důkladněji rozumnět technikám specifikace požadavků, analýzy a návrhu systémů, testování a údržby; znát…

PB009 Základy počítačové grafiky

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních algoritmech a metodách používaných při tvorbě modelů a jejich vykreslování. Posluchači získají znalosti, které jim umožní orientaci v širokém spektru úloh řešených v počítačové grafice včetně…

PB071 Úvod do jazyka C

RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Po absolvování tohoto kurzu studenti rozumí nízkoúrovňovému pojetí programování výpočetního stroje. Pochopí jak program v kontextu operačního systému pracuje s dostupnou operační pamětí, jak funguje …celý popisvolání funkcí, co je to zásobník výpočtu, kde jsou uloženy lokální a globální statické proměnné, jak se vytvářejí dynamické proměnné, atd. Znalosti jsou nezbytné pro všechny softwarové vývojáře a archeology, kteří v komerční praxi vyvíjí nový a upravují existující kód programů.

Studenti

Pre aplikovanú informatiku som sa rozhodla kvôli voľnosti, ktorú človeku ponúka. Poskytuje mi to možnosť vyskúšať mnoho zaujímavých predmetov, ktoré rozširujú moje obzory a dovolujú mi objavovať moje hranice. To je to, čo od školy očakávam.

– Katarína Kejstová

Katarína Kejstová

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru nacházejí zaměstnání typicky jako řadoví zaměstnanci v IT firmách, zejména jako vývojáři, kodéři a testeři. Jejich schopnosti jsou v porovnání s ostatními absolventy FI více orientovány na praktické programování a uplatnění se v komerčním prostředí IT firem. Část absolventů pracuje na volné noze a věnuje se vlastním projektům, případně zakládá start-upy, často se spolužáky.

Profil absolventa

  • Absolvent je vybaven nezbytnými teoretickými znalostmi pro okamžitý nástup do praxe.
  • Student má netriviální zkušenost s programováním, je schopen vytvářet vlastní aplikace.
  • Schopnosti absolventa jsou spíše v celkovém rozhledu, než ve specializaci na konkrétní oblast informatiky.
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Aplikovaná informatika obvykle pokračují ve studiu různých navazujících magisterských oborů nebo odchází do praxe.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Bc. Andrej Pančík
LinkedIn

Pokračoval ve studiu na University of Nottingham a později na University of Oxford, než se začal naplno věnovat podnikání. Nyní žije v San Franciscu.

Andrej Pančík
M.Phil. Jakub Jurových
LinkedIn

Jakub je nyní CTO ve firmě Operam. Titul Master of Philosophy získal na University of Cambridge, UK.

Jakub Jurových
Bc. Karel Beneš
LinkedIn
Po státnicích jsem odešel pracovat do Prahy, pro zaměstnavatele, u kterého mám možnost řešit zajímavé projekty v oblasti telekomunikací a bankovního sektoru. Pracuji jako správce systémů a specializoval jsem se na datové sklady. Po narození syna jsem si domluvil, že tři dny v týdnu mohu pracovat z domu.
Karel Beneš

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Vizuální styl projektu MjUNI 2015

Lenka Horáková

Archiv závěrečné práce
Vizualizace audio vstupů za pomoci částicových efektů 2015

Rudolf Burda

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia, probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Výzkumné skupiny

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Specializace Grafický design

Garant specializace

Specializace nabízí vzdělání v oboru grafický design a souvisejících disciplín. Výuku těchto předmětů zajišťuje Ateliér grafického designu a multimédií (AGD+M).

Ateliér se orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná. V rovině zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o problém totožný, nicméně digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci s konzumentem.

Z toho vyplývají nové interpretace zadání studentských prací, kdy informatické vzdělání studentů je velkou výhodou. AGD+M rozvíjí tuto interdisciplinaritu, zpracovávají se zde témata jako například tvorba her a interaktivní informační grafiky, tvorba aplikací pro interaktivní média, programování generativního designu, animace, videa, 3D digitální modelování a 3D tisk, e-publishing, webdesign, tvorba fontů.

Pro zakončení specializace je třeba v rámci bakalářské práce zpracovat zadání, které vychází z okruhů témat, jimiž se AGD+M zabývá.

Více informací na agdm.fi.muni.cz

Ukázka studentských prací

Katalog studentských prací   (PDF, 23 MB)

V rámci předmětu PV257 Projekt z grafického designu a multimédií, kde studenti pod vedením pedagoga pracují na konkrétních zadání klienta, vznikl například vizuální styl dětské univerzity MjUNI a upoutávky „Adoptuj sedačku“ pro Univerzitní kino Scala.

V předmětu PV259 Programování generativního designu se studenti seznámí s aktuální pracovní metodou, kdy si grafický designer vytváří vlastní softwarové nástroje pro tvorbu vizuálních výstupů.

Písmolijna 0+1 prezentuje a poskytuje studentské fonty široké veřejnosti. Fonty vznikly jako autorská písma a dále byly digitalizovány v programu FontLab.

Pro výuku fotografie máme k dispozici vybavený fotoateliér

Realizace 3D modelů je možná na dvou 3D tiskárnách (Makerbot 2X a Stratasys Fortus 250)

Ukázka animace vytvořené pro Daruj Scale – sbírku na podporu univerzitního kina

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.