FI MU

Bakalářské studijní obory

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky, po ukončení náleží absolventům titul bakalář, ve zkratce Bc.

Aplikovaná informatika

Studijní program Aplikovaná informatika je určen pro studium interdisciplinárních oborů. Studenti získají základní znalosti v …víceinformatice a seznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií, program je ale více orientován na uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku.

Informatika

Studijní program Informatika poskytuje první stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Absolventi získají nezbytné teoretické znalosti a …víceseznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií, které mohou ihned po ukončení bakalářského studia využít v praxi při návrhu a realizaci výpočetních systémů. Absolventi mohou získat druhý stupeň vysokoškolského vzdělání dalším studiem navazujících magisterských studijních programů na Fakultě informatiky, na jiných fakultách MU a na dalších vysokých školách včetně zahraničních.

Informatika a druhý obor

Dvouoborové studium je určeno studentům, kteří chtějí získat základní znalosti současně v informatice a ve druhém oboru. Primárně je program určen pro zájemce o učitelské povolání, kteří …vícechtějí získat v navazujícím studiu aprobaci pro výuku na středních školách v obou zvolených oborech. Získané znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření.

Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením


Fotografie zaměstnanců FI

Fotografie zaměstnanců FI – učitelé, úředníci, vývojáři IS MU, …

My University
Vyber si svou životní cestu, studuj na muni
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.