FI MU

Bakalářské studijní obory

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky, po ukončení náleží absolventům titul bakalář, ve zkratce Bc.

Od školního roku 2019/2020 obory nahradí nově akreditované programy:

Informace na obory.fi.muni.cz popisují obory, do kterých se přijímalo v minulých letech.

Aplikovaná informatika

Studijní program Aplikovaná informatika je určen pro studium interdisciplinárních oborů. Studenti získají základní znalosti v …víceinformatice a seznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií, program je ale více orientován na uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku.

Informatika

Studijní program Informatika poskytuje první stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Absolventi získají nezbytné teoretické znalosti a …víceseznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií, které mohou ihned po ukončení bakalářského studia využít v praxi při návrhu a realizaci výpočetních systémů. Absolventi mohou získat druhý stupeň vysokoškolského vzdělání dalším studiem navazujících magisterských studijních programů na Fakultě informatiky, na jiných fakultách MU a na dalších vysokých školách včetně zahraničních.

Informatika a druhý obor

Dvouoborové studium je určeno studentům, kteří chtějí získat základní znalosti současně v informatice a ve druhém oboru. Primárně je program určen pro zájemce o učitelské povolání, kteří …vícechtějí získat v navazujícím studiu aprobaci pro výuku na středních školách v obou zvolených oborech. Získané znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření.

Přihláška ke studiu od 1. 11. 2018

Průvodce přijímacím řízením


Fotografie zaměstnanců FI

Fotografie zaměstnanců FI – učitelé, úředníci, vývojáři IS MU, …

My University
Vyber si svou životní cestu, studuj na muni
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.